σύντα(ς)

σύντα(ς)
Ν
(σύνδ.) βλ. σίντα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • συνταγεῖν — συντᾱγεῖν , σύν ταγέω to be ruler pres inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντάξει — σύνταξις putting together in order fem nom/voc/acc dual (attic epic) συντάξεϊ , σύνταξις putting together in order fem dat sg (epic) σύνταξις putting together in order fem dat sg (attic ionic) συντάσσω put in order together aor subj act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σίντα — και σύντα(ς) Ν (χρον. σύνδ.) όταν. [ΕΤΥΜΟΛ. Κατά μία άποψη < σαν «όταν, μόλις» + είναι τα (πρβλ. είντα). Στην περίπτωση αυτή η σωστή γρφ. θα ήταν σείντα] …   Dictionary of Greek

  • συνταξομένην — συντάσσω put in order together fut part mid fem acc sg (attic epic ionic) συντάσσω put in order together fut part mid fem acc sg (attic epic ionic) συντᾱξομένην , συντήκω fuse into one mass fut part mid fem acc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνταξομένῳ — συντάσσω put in order together fut part mid masc/neut dat sg συντάσσω put in order together fut part mid masc/neut dat sg συντᾱξομένῳ , συντήκω fuse into one mass fut part mid masc/neut dat sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνταξόμενος — συντάσσω put in order together fut part mid masc nom sg συντάσσω put in order together fut part mid masc nom sg συντᾱξόμενος , συντήκω fuse into one mass fut part mid masc nom sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντάξειν — συντάσσω put in order together fut inf act (attic epic) συντάσσω put in order together fut inf act (attic epic) συντά̱ξειν , συντήκω fuse into one mass fut inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντάξεις — σύνταξις putting together in order fem nom/voc pl (attic epic) σύνταξις putting together in order fem nom/acc pl (attic) συντάσσω put in order together aor subj act 2nd sg (epic) συντάσσω put in order together fut ind act 2nd sg συντάσσω put in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντάξεσθαι — συντάσσω put in order together fut inf mid συντάσσω put in order together fut inf mid συντά̱ξεσθαι , συντήκω fuse into one mass fut inf mid (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συντάξεται — συντάσσω put in order together aor subj mid 3rd sg (epic) συντάσσω put in order together fut ind mid 3rd sg συντάσσω put in order together aor subj mid 3rd sg (epic) συντάσσω put in order together fut ind mid 3rd sg συντά̱ξεται , συντήκω fuse… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”